Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem webové stránky www.mojemlsani.cz je: Bc. Alena Chomátová

Sídlo: Masarykovo náměstí 152, 594 51 Křižanov

Identifikační číslo: 87847973

Daňové identifikační číslo: CZ7260071632

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném MÚ Žďár nad Sázavou, odbor obecní živnostenský úřad Žižkova 227/1; 591 31 Žďár nad Sázavou pro pekařství, cukrářství
a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mojemlsani.cz

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky na e-shopu www.mojemlsani.cz stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro
dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné
a platné od 11.5.2018

 


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží).

 

3. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Zboží
lze závazně objednat postupnými kroky na e-shopu www.mojemlsani.cz

Smlouva vzniká úhradou objednávky a samotným dodáním zboží. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se
specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

4. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, po zaplacení objednávky budete taktéž informováni o odeslání zásilky e-mailem
nebo SMS zprávou. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

5. Zrušení objednávky, odstoupení od kupní smlouvy, nepřevzetí zboží, vrácení zboží (reklamace)

a) Zrušení objednávky: každou objednávku můžete zrušit nejdéle následující den po jejím odeslání a to telefonicky na + 420 602 523 000 , či e-mailem
na tym@mojemlsani.cz a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

b) Odstoupení od kupní smlouvy: objednatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak
rozhodne, je objednatel povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí objednatel. Po
obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu,
bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží.

c) Nepřevzetí zboží: zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho
adrese.

d) Vrácení zboží reklamace: Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší
firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 

6. Cena a způsob úhrady

Nabídkové ceny jsou platné v okamžiku objednání.

Kupní cenu lze uhradit:

a/ předem – převodem na účet číslo: 2200693883/2010

b/ dobírkou při doručení objednávky zásilkovou službou nebo Českou poštou

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Při platbě předem na účet se předpokládá, že částka za objednané zboží bude uhrazena nejpozději do 14 dnů od
objednání, není-li s prodávajícím ujednáno jinak. Při platbě převodem prodávající po objednání zboží potvrdí e-mailem jeho dostupnost a celkovou částku k
převodu a to obvykle nejpozději následující pracovní den. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.

 

7. Způsob doručení

Dodávky předmětu objednávky budou dle dostupnosti produktů, provozních možností prodávajícího a úhrady převodem realizovány v co nejkratším termínu,
obvykle jsou vyexpedovány do 3-5 dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na
uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Zboží dopravíme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu platby:

a/ Česká pošta

• při platbě předem na účet je poštovné 49,- Kč

• při dodání zásilky dobírkou je poštovné 115,- Kč

b/ zásilková služba

• při platbě předem na účet je dopravné 95,- Kč

• při dodání zásilky dobírkou je dopravné 115,- Kč

Prodávající informuje kupujícího o odeslání zásilky. Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad
neprodleně kontaktovat přepravce popř. provozovatele on-line obchodu.

V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Pokud nevyzvednutou objednávku
zaplacenou převodem objednavatel zruší, má provozovatel právo strhnout si z částky celou částku, kterou zaplatil za doručení.

 

9. Ochrana osobních údajů

Odesláním osobní objednávky a registrací kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto
údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely tohoto internetového obchodu, který s
nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 1. Prodávající je Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také nařízení „GDPR“ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním obních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve vztahu ke Kupujícímu.
 2. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce. Tyto osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány a uchovávány pro účely plnění jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy a evidenční účely. Osobní údaje se rozumí především: · v případě fyzických osob: jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, · v případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob, e-mailovou adresu kontaktních osob, název společnosti, fakturační adresu, IČ, DIČ.
 3. Prodávající se zavazuje zajistit souhlas všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, se zpracováním osobních údajů.
 4. Kupující souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů třetím stranám – přepravcům pro zajištění dodání objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Kompletní Podmínky ochrany osobních údajů jsou přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek a jsou také k dispozici na https://www.mojemlsani.cz
 6. Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů Kupujících jsou upraveny Smlouvou o zpravování osobních údajů, která je přílohou č. 2 těchto Obchodních podmínek a jsou také k dispozici na https://www.mojemlsani.cz
 7. Poskytnutí osobních údajů osob, které s Prodávajícím hodlají uzavřít kupní smlouvu je dobrovolné, nicméně ze strany Kupujícího je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu a plnění závazků Prodávajícího z tohoto smluvního vztahu.
 8. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. Prodávající nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací, které uživatelé uvádějí na Webových stránkách.
 10. Webové stránky Prodávajícího užívají aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google. Tento program slouží k monitorování a vytváření statistiky návštěvnosti webových stránek Prodávajícího. Google Analytics funguje na principu ukládání cookies. Pomocí cookies jsou ukládána data týkající se navštívení a užívání webové stránky (a to včetně IP adresy). Tato data slouží ke zkvalitnění služeb Prodávajícího.
 11. Zálohování uživatelských údajů je nutné pro správné užívání webových stránek Prodávajícího. K uživatelským informacím patří i přístupové údaje (IP adresa, datum, čas, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb. Tato data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním. Uživatelská data jsou zálohována po dobu 12 měsíců.

 

Příloha č. 1

Pravidla ochrany osobních údajů

A.  Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Alena Chomátová, se sídlem Masarykovo náměstí 152, 594 51 Křižanov, IČ: 87847973 (dále jen: „Správce“). 2. Kontaktní údaje Správce jsou adresa: Masarykovo náměstí 152, 594 51 Křižanov, e-mail: tym@mojemlsani.cz, telefon: +420 602 523 000. 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a 2. Jedná se především o: • jméno a příjmení • název společnosti (subjektu), IČO a DIČ a kontaktní osoba u společností • kontaktní údaje • adresa • e-mailová adresa • telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“)
 4. C. Zákonný důvod a účel zpracování Osobních údajů
 5. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je a) plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, b) oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 2. Účelem zpracování Osobních údajů je a) vyřízení Vaší objednávky, případně reklamačního řízení a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; jsou vyžadovány Osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení této smlouvy (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit, b) zjištění spokojenosti s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků, c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 6. D. Doba uchovávání údajů
 7. Správce uchovává Osobní údaje a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let od poslední smlouvy.
 8. Po uplynutí doby uchovávání Osobních údajů Správce Osobní údaje vymaže.

 

 1. E. Příjemci Osobních údajů (subdodavatelé Správce)
 2. Zpracování Osobních údajů je prováděno Správcem, Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé: • dopravci podílející se na realizaci přepravy Objednávek • zajišťující služby provozování webové aplikace a další služby v souvislosti s činností společnosti, • výdejní místa a jejich provozovatelé, jejichž služby jsou potřebné pro dodání objednávky
 3. Jsou to především: Zaslat s.r.o., Česká pošta, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., TOPTRANS EU, a.s., UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s. r. o., SendGrid, Inc., Facebook, Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, DigitaBrain s.r.o., Seznam.cz, a.s., případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. F. Vaše práva
 2. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek. • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu Osobních údajů.

 

 1. G. Podmínky zabezpečení Osobních údajů
 2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti Osobních údajů. 2. Správce prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.

 

 1. H. Závěrečná ustanovení
 2. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování Osobních údajů Příjemců a Odesílatelů Zásilek jsou upraveny Smlouvou o zpravování osobních údajů, která je přílohou č. 2 těchto Obchodních podmínek. 3. Pokud je jakékoli ustanovení podmínek nebo její část považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou, bude pro daný účel považována za vypuštěnou. Tato skutečnost nemá vliv na platnost zbývajících částí podmínek. 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany Osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

10. Spotřebitelský spor

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz.

 

11. Závěrečná ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den
odeslání elektronické objednávky.

 

Provozovatel on-line obchodu
www.mojemlsani.cz:

Bc. Alena Chomátová, Masarykovo náměstí 152, 594 51 Křižanov

IČO: 87847973

DIČ: CZ7260071632

Bankovní spojení: – 2200693883/2010

Tel.: + 420 602 523 000 e-mail: tym@mojemlsani.cz

Přehrát video